Adaptační kurz 2020

Adaptační kurz Sedmihorky

 

Ve dnech 7. 9. – 9. 9. 2020 žáci prvních ročníků absolvovali adaptační kurz, jenž nesl název „Honba za Starokladrubákem“. Žáci byli ubytovaní ve velmi komfortně vybavených chatkách v obci Karlovice – Sedmihorky.

První den jsme zahájili kurz aktivitami seznamovacího charakteru. Poté byli žáci náhodným výběrem rozděleni do 7 skupin bez ohledu na to, zda patří do třídy „A“ či „B“. Tento systém rozdělení zhodnotili sami žáci velmi pozitivně, neboť se tak mohli seznámit a lépe se poznat i se spolužáky z paralelní třídy. V těchto skupinách pak plnili žáci dílčí úkoly v rámci již výše zmiňované hry „Honba za Starokladrubákem“. Jednalo se zejména o hry sportovního charakteru, ale také o aktivity vyžadující důvtip, logické myšlení, orientaci na mapě a schopnost kooperovat a rychle se rozhodovat.

Druhý den byl zaměřen sportovně. Zahájili jsme jej ranní rozcvičkou a výklusem po okolí a po obědě jsme sjížděli Jizeru z Malé Skály do Dolánek na raftech. Na cestu zpět jsme se potom vydali na koloběžkách.

Třetí a zároveň poslední den jsme věnovali reflexi a evaluaci adaptačního kurzu. Žáci zhodnotili kurz jako efektivní a rychlý způsob adaptace na nové prostředí a nový kolektiv. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemně strávené tři dny v nádherné lokalitě Českého ráje.

Mgr. Petra Novotná, garant kurzu

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.