Naše škola podle vašich představ.

Teoretická výuka

Poznej plemena koní a různá chovatelská a výcviková zařízení.

ODBORNÝ VÝCVIK

Osvoj si dovednosti v jízdě na koni a jízdě se spřežením.

DOMOV MLÁDEŽE

Přátelství na celý život a nezapomenutelné zážitky.

Strategie pro úspěch

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní​​

Chcete-li se o koních dozvědět maximum, zvolte studium na naší škole.  Budou vás učit lidé, které na školu přivedla láska ke koním.  A doufáme, že stejná láska přivede na naši školu i vás, nové uchazeče. 

Za vším hledej KONĚ. 

Spolupracujeme

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Informace pro žáky a rodiče o nových nařízeních platných od 15.2.-28.2.2021

Provoz školy od 22.2.2021 – probíhá  nadále distanční výuka z domova, dle aktuálního rozvrhu online

Teoretická výuka u všech ročníků bude probíhat distančním způsobem. 

Praktické vyučování bude probíhat také distančním způsobem.

Třídy A – distanční praktická výuka

Třídy B – distanční teoretická výuka

Dodatečná klasifikace za 1.pol.šk.roku 2020-2021

Termín pro doplnění podkladů pro klasifikaci je Rozhodnutím ředitele školy stanoven od 15.3. – 19.3.2021. V případě potřeby bude termín prodloužen. Dodatečná klasifikace bude probíhat v rámci individuálních prezenčních konzultací dle domluvy mezi vyučujícím a žákem.

Termíny dodatečné klasifikace budou koordinovat třídní učitelé. Způsob koordinace bude upřesněn.

Komisionální  opravné a náhradní zkoušky 2020-2021

Komisionální opravné a náhradní zkoušky za 1. pololetí školního roku 2020/2021 u závěrečných ročníků

Dle Opatření obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-3258/2021–1 a č. j.: MSMT-3267/2021–1, které řeší problematiku konání maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021, dochází k následujícím úpravám (tyto se týkají závěrečných ročníků – tedy tříd 3.A a 3.B): 

Žák může konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Aby žák prospěl,

musí být ze všech předmětů hodnocen a zároveň nesmí mít z žádného předmětu nedostatečnou.

      Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky.

Opravná a náhradní zkouška je komisionální.

Zkoušky budou na teoretickém vyučování probíhat dne 24.3.2021.

Každý žák bude o přesném čase zkoušky informován třídním učitelem.

Zkoušky budou probíhat prezenčně v budově školy, každý žák si s sebou přinese psací a rýsovací potřeby, kalkulátor (dle povahy předmětu), popř. další pomůcky či vypracované úlohy dle pokynů jednotlivých vyučujících.