Žákovský parlament

Je to prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy.

Co je žákovský parlament ?

Podporuje komunikaci napříč celou školou:

žáci ze všech tříd tak mohou prostřednictvím členů parlamentu vyjadřovat své názory a navrhovat řešení případných problémů či přicházet s nápady na zlepšení života ve škole.

Posiluje proaktivní postoje žáků:

žáci ve škole mohou něco změnit k lepšímu, mohou důvěřovat tomu, že jejich iniciativa a aktivita mohou mít praktický dopad na život. 

Podporuje pozitivní klima školy:

žáci a učitelé se stávají jedním týmem, společně usilují o to, aby bylo ve škole všem dobře; důraz by měl být kladen na podporu dobrých vztahů.


Rozvíjí odpovědnost žáků:

žáci společně nesou odpovědnost za to, jak funguje společenství, jehož jsou členy, ať už se jedná o třídu, školu, či jakékoli jiné prostředí.

Dokumenty ke stažení

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.