HISTORIE ŠKOLY

Areál školy

Areál školy se nachází v obci Kladruby nad Labem, přibližně 25 km západně od Pardubic, v malebné nížině na pravém břehu Labe. Historicky je toto území spjato s chovem koní nejstaršího a nejznámějšího hřebčína ve střední Evropě (založen Rudolfem II. v roce 1579). Na území regionu byly v minulosti pořádány parforsní hony, které daly základ vzniku překážkových dostihů (např. Velká pardubická v roce 1874).

Chovatelské a sportovní tradice

Na chovatelské a sportovní tradice navázal i vznik Středního odborného učiliště zemědělského v Kladrubech nad Labem v roce 1952. Z jednotřídní školy se postupem času stalo centrum vzdělávání, výcviku a výchovy žáků pro celou republiku. Škola původně sídlila v areálu kladrubského hřebčína, od roku 1978 se přestěhovala do vlastních prostor nově vybudovaného areálu. Chov koní a jezdectví zůstávají hlavní náplní osnov v nepřetržité řadě až do dnešních dnů.

Absolventi

Školou prošla celá řada pozdějších odborníků na chov koní a výborných a úspěšných sportovců. Absolventi působí úspěšně na kolbištích snad všech jezdeckých disciplín, westernového ježdění, na dostihových drahách (několik vítězů Velké pardubické) i v soutěžích vozatajských. V tomto ohledu je působnost školy ojedinělá. Žádné jiné vzdělávací zařízení v ČR podobné možnosti nemá. Za téměř 70 let připravila škola více než 2200 absolventů a celá řada z nich se stala pojmem v koňském světě doma i v zahraničí. 

Specializace

Nepřerušených téměř sedmdesát let trvání jednooborové školy prověřilo oprávněnost její existence a prokázalo životaschopnost i v současných složitých podmínkách. Zájem o naše absolventy z řad nejen domácích, ale i zahraničních chovatelů (Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, Irsko, USA a další) prokazuje správnost dlouhodobé orientace školy na jeden obor. Je snahou vytvořit pro žáky učební podmínky, které je co nejlépe připraví na přechod do praktického života. Desítky absolventů působících v zahraničí jsou dokladem  skutečnosti, že škola svým významem přesáhla hranice republiky.

Současnost

V současné době má Střední škola chovu koní a jezdectví ve 3 ročnících zhruba 120 žáků oboru Jezdec a chovatel koní. Je komplexním vzdělávacím zařízením, s moderně vybavenými učebnami, plně obsazeným domovem mládeže, školní jídelnou, tělocvičnou, multifunkčním hřištěm a jezdeckou halou. Teoretická výuka a výchova mimo vyučování probíhá výhradně v budovách v Kladrubech nad Labem. Odborný výcvik je zajišťován především ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, Šlechtitelským chovem koní Kubišta s.r.o. Měník, sportovní a dostihovou stájí Vasury Kolesa, ERC Mětice a dalšími významnými chovy a stájemi. 

Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí jako výstavy koní v Pardubicích , Lysé nad Labem, Praze. Žáci vystupují na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a zúčastňují se příprav a organizačního zajištění řady závodů, ať již vozatajských, skokových nebo drezurních.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.