DOMOV MLÁDEŽE

Domov mládeže je součástí uzavřeného komplexu Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem.
  • 466 933 829 - 30
  • 466 932 404
  • info@skola-kladrubynl.cz

Seznam akcí domova mládeže ve školním roce 2019/2020

Září 2019
seznámení s řádem domova mládeže, BOZ a PO, převzetí pokojů, výzdoba pokojů, nabídka zájmových kroužků, seznámení s okolím Kladrub nad Labem, táborák – opékání buřtů, Řečany nad Labem – street workoutové hřiště
Září 2019
Říjen 2019
základy 1. pomoci ( 1. ročník ), stezka odvahy, bowling, základy strojového šití, podzimní výzdoba, beseda pravidla společenského chování, taneční kroužek, žákovská samospráva, podzimní věnce, základy háčkování, Řečany nad Labem – street workoutové hřiště
Říjen 2019
Listopad 2019
výroba dárků na den otevřených dveří, malování na textil, jóga, sportovní utkání DM Chvaletice, výroba adventních věnců, výroba náramků, beseda nebezpečí internetu, sportovní hry, stravovací komise, háčkování – čabraka, společenská hra Večerníček, adventní věnce
Listopad 2019
Prosinec 2019
výroba vánočních dárků, vaření ( cukroví zdravě a jinak ) , vánoční posezení s testem osobnosti, vánoční výzdoba pater, pečení vánočního cukroví, pletení z papíru, výroba dárků z FIMO HMOTY, taneční kroužek, vánoční Praha, pečení perníkových stromečků, výroba vánočních dárků – kumihimo technika splétání
Prosinec 2019
Leden 2020
kino, antistresové malování, vaření – dezerty, vaření, jóga, plavání Pardubice, beseda šikana, turnaj ve vybíjené, výtvarná soutěž, žákovská samospráva, sledování filmu, kvíz – Máme rádi Česko, masopust masky
Leden 2020
Únor 2020
výroba hrníčku na Valentýna, vědomostní kvíz, antistresové malování, diskotéka, vaření – saláty, turnaj v šipkách, taneční kroužek, výroba Valentýnek, filmotéka: film dle výběru, stravovací komise, výroba dárků k Valentýnu, vaření, test – Evropa
Únor 2020
Březen 2020
jarní výzdoba pater, beseda s kosmetičkou, aquapark Pardubice bowling, vaření, beseda osobní hygiena, péče o pleť – líčení, malování na textil, plavání Pardubice
Březen 2020
Duben 2020
velikonoční tvoření, sledování filmu dle výběru, šipkovaná – hry v lese, turistika – pěší výlet do Přelouče, táborák, velikonoční pečení, beseda vliv médií, internet, facebooku na psychiku mladých lidí, botanická zahrada Praha, velikonoční dekorace, vaření, kino
Duben 2020
Květen 2020
beseda prevence proti kouření, výroba klíčenek, vědomostní kvíz, kuželna Přelouč, cyklovýlet v okolí Kladrub nad Labem, vaření – bezmasé pokrmy, grilování, opékání párků, výroba hraček pro domácí mazlíčky, kino, žákovská samospráva, obrázek decoupage ke Dni matek, Řečany nad Labem – street workoutové hřiště, Cyklostezka Řečany nad Labem – kolečkové brusle
Květen 2020
Červen 2020
výlety do okolí Kladrub nad Labem, plovárna Pardubice, úklid kolem DM, úklid pokojů, koupaliště Pardubice, příprava na konec školního roku
Červen 2020

O domově mládeže

Domov mládeže je školské zařízení

Zabezpečuje žákům kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování. Je součástí uzavřeného komplexu střední školy chovu koní a jezdectví. Žáci jsou ubytováni ve 2 lůžkových pokojích.

V domově mládeže je dostatek prostoru i času

pro realizaci zájmů žáků. Pod vedením vychovatelů a dalších pedagogů pravidelně fungují zájmové kroužky kulturního, sportovního i odborného charakteru. Oblíbená je zejména voltiž, taneční, turistický kroužek a aerobik. Velmi oblíbený je turnaj ve volejbale mezi žáky a zaměstnanci školy.

OSTATNÍ ZÁJMY

Řada žáků uplatňuje získané vědomosti a dovednosti při sportovním ježdění i u soukromých chovatelů v okolí školy. Zájmy, které nelze uskutečnit v DM, jsou realizovány prostřednictvím subjektů, které se nacházejí v blízkosti školy (plavecký areál, návštěva kina, divadla, taneční kurzy, sportovní soutěže s DM Chvaletice a Přelouč). Pravidelně také navštěvujeme dětský domov v Pardubicích, kde si s dětmi povídáme o koních a předáme jim upomínkové předměty z Kladrub nad Labem.

Maximální péče i v doprovodné výchově

V průběhu školního roku jsou pravidelně pořádány besedy, přednášky na téma: protidrogová prevence, základy společenského chování, partnerské vztahy, dopravní výchova, ochrana životního prostředí a další. Pro využití volného času jsou také k dispozici klubovny s videotechnikou, tělocvična, posilovna, žákovská knihovna, venkovní hřiště s umělým povrchem a především nejzdravější – krásná okolní příroda. V rámci vycházek žáci navštěvují blízkou Přelouč a Pardubice.

Zájmové kroužky

Řekli jsme si, že je zde málo volnočasových aktivit pro ty, kteří v minulosti aktivně provozovali nějaký sport. Shodli jsme se na florbalu. Původně jsme měli v plánu si jen občas zahrát a neměli jsme nějaké ‘“vyšší“ cíle, jenže se začali přidávat další a další lidé.

Naším útokem se ze začátku stala trojice Martin Málek, Ladislav Mezei a Karel Šindelář. Obranou pro změnu Patrik Tvrzník, Lea Bergmannová a do brány se dostala Veronika Vrátná. To ale nebylo vše. Začali se přidávat další hráči. Někteří florbal uměli, někteří se ho začali úspěšně učit. V počtu deseti hráčů jsme se scházeli 2 x týdně. Poté se zrodil nápad – co takhle zkusit vyzvat sousední domov mládeže ve Chvaleticích na zápas? Díky paní vychovatelce K Němcové jsme se dohodli na datu 9.1. 2020. V počtu sedmi hráčů jsme se tedy vydali na bojiště. Trojice Mezei, Šindelář a Málek se postavila do první linie. Záda jim ze začátku kryla dvojice Bergmannová a nová členka týmu Lenka Neprašová. Sestavu zakončila Veronika Vrátná v bráně. Na střídání jsme měli Dominiku Kopeckou. Zápas i přes všechny snahy skončil 12:4 pro soupeře a to kvůli početní i fyzické převaze. Vrátili jsme se zklamaní. Nakonec jsme se však znovu vzchopili. Tréninky byly častější, touha po výhře větší a řady našeho týmu se rozrostly. Díky Veronice
Váchalové jsme se dočkali i loga a začali plánovat naše dresy. Do týmu se začali přidávat i lidé z jiných měst a škol. Lidé, kteří hledali tým, ve kterém by si mohli zahrát.

Padlo další datum, datum odvety. 3. 2. 2020 mělo rozhodnout, zda nám píle a úžasný kolektiv přinesou výhru nad odvěkým rivalem. Ukázalo se, že naše sny nebyly plané a byly vyslyšeny, vyhráli jsme 11:3!

Máme v plánu do budoucna vyzvat více škol, klubů, zúčastnit se soutěží a udělat z jednoho bláznivého nápadu tří nadšenců něco, co po nich zůstane i po odchodu ze Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem.

 
 

Voltiž je druh jezdecké disciplíny, kde voltižéři ( cvičenci) mohou prostřednictvím gymnastického cvičení
projevit svou osobnost v harmonii s koněm. Toto cvičení se předvádí na cválajícím koni, který má na sobě
připevněný voltižní pás s madly( madla).Kůň je veden lonžérem a cválá v kruhu o průměru 15 až 18 metrů.
Voltiž pomáhá naučit se držet rovnováhu a souhru s pohybem koně a tím i všeobecnou sportovní zdatnost.
Cvičení se skládá z různých cviků, které jsou vzájemně propojené a tím tvoří jeden celek – jako je povinná
nebo volná sestava. Cvičení je doprovázeno libovolně volitelnou hudbou, cvičí se ve skupinách nebo je také
možnost projevit se individuálně anebo ve dvojicích.
Voltiž ideálním způsobem spojuje zájem žáků o koně s všeobecnou pohybovou průpravou. Pozornost je
směřována především na rovnováhu, koordinaci, pohyblivost, švihovou a podpůrnou sílu. Není to však jen
sport na koni, ale je to také každodenní starostlivost o koně a povinnosti související s péčí o koně. Protože
kůň není cvičební nářadí, které se po cvičení uklidí do nářaďovny, ale je to živý tvor, o kterého je nutné se
vždy postarat.
Žáci SŠChKJ Kladruby nad Labem se voltiži věnují ve svém volném čase. V kroužku, který je organizován
v naší škole a vede ho již 20 let cvičitelka Jana Cincibuchová. Koně nám zapůjčuje Národní hřebčín
Kladruby nad Labem.

V dnešní moderní době je stále potřeba motivovat a správně zaplnit volný čas mládeže. Voltiž jim pomáhá
nejen vyplnit odpoledne, ale posiluje kolektivní duch, neboť si všichni musí pomáhat.
Voltiž navštěvuje asi 20 žáků, kteří vystupují s voltiží na různých akcích v Národním hřebčíně Kladruby nad
Labem.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.