TEORETICKÁ VÝUKA

CHARAKTERISTIKA UČIVA TEORETICKÉ VÝUKY

Teoretickou výuku zajišťují učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a učitelé odborných předmětů. Všeobecně vzdělávací předměty zajišťují žákům střední vzdělání tak jako na jiných školách obdobného typu. V odborných předmětech získají žáci komplexní znalosti z chovu koní ve všech rovinách – jako je: ošetřování a péče o koně, krmení koní, anatomie a fyziologie, reprodukce, nemoci, etologie,… Nedílnou součástí je výuka pravidel jezdeckého sportu, dostihového řádu či technických zařízení  pro chov koní a především teorie jízdy.

1. ROČNÍK:

Český jazyk, Matematika, Informační a komunikační technologie, Anglický/Německý jazyk, Občanská nauka, Přírodovědný základ, Tělesná výchova, Výživa a krmivářství, Základy chovu hospodářských zvířat, Teorie jízdy, Technická zařízení

2. ROČNÍK:

Český jazyk, Matematika, Informační a komunikační technologie, Anglický/Německý jazyk, Občanská nauka, Přírodovědný základ, Tělesná výchova, Chov koní, Teorie jízdy, Technická zařízení

3. ROČNÍK:

Český jazyk, Matematika, Anglický/Německý jazyk, Občanská nauka, Tělesná výchova, Ekonomika, Chov koní, Teorie jízdy, Dostihový řád, Životospráva jezdce

Demonstrační učebna s trenažerem koně

Jazyková učebna

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.