DOKUMENTY

PŘIHLÁŠKY

Přihláška-DM

Přihláška-SŠ-denní

Přihláška-stravování

ŠVP DOMOVA MLÁDEŽ PRO ROK 2019-2020

ŠVP-2019-20

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO ROK 2019-20

Vnitřní-řád-Domov-mládeže-SŠChKaJ-Kladruby-n.-L.-ZT-upraveno

INFORMACE O PLATBÁCH STRAVY A UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Průvodni-dopis-pro-žáky-info-ubytování-a-strava-šk.rok-2017-2018-ZT

 

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, lhůty a postup

 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • zák. č. 561/2004 Sb.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 • zák. č. 500/2004Sb.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

 • zák. č. 106/1999 Sb.
 • Pokyn č. j. 31 479/99-14 MŠMT (Věstník  MŠMT 12/1999)

Činnost školy a ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 562/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.
 • vyhl. č. 13/2005 Sb
 • zák. č. 73/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 • zák. č. 262/2006 Sb.
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 • vyhl. č. 47/2005 Sb.
 • vyhl. č. 671/2004 Sb.
 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • vyhl. č. 15/2005 Sb.
 • vyhl. č. 64/2005 Sb.
 • vyhl. č. 317/2005 Sb.
 • vyhl. č. 364/2005 Sb.
 • vyhl. č. 263/2007 Sb.

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u pracovnic sekretariátu školy.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.