Závěrečné zkoušky

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Základní informace

01.

Informace pro žáky 3. ročníků k ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve školním roce 2020/21

Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřeními obecné povahy ze dne 29. 1. 2021 a dodatkem ze dne 15. 2. 2021 vydanými MŠMT. • Závěrečnou zkoušku může konat každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21. • Žáci 3. ročníku, kteří neprospěli v 1. pololetí z nějakého povinného předmětu, konají opravnou komisionální zkoušku. • Žáci 3. ročníku, kteří nebyli klasifikování v 1. pololetí z nějakého povinného předmětu, konají komisionální zkoušku v náhradním termínu. Když u této zkoušky žák neuspěje, může konat opravnou komisionální zkoušku. • Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce. • Každý žák 3. ročníku může požádat ředitele školy o opakování ročníku bez ohledu na to, zda prospěl či neprospěl v obou pololetích š. r. 2020/21. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, pak ode dne vydání rozhodnutí již žák žádné zkoušky nekoná a veškeré výsledky již vykonaných zkoušek závěrečné zkoušky budou žákovi anulovány. • Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se upravuje pro školní rok 2020/21 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí zkoušky. Povinně budou všichni žáci konat praktickou zkoušku a jako druhou zkoušku stanovil ředitel školy písemnou zkoušku. • Na uchazeče, kteří budou konat opravnou nebo náhradní zkoušku, se nevztahují úpravy organizace závěrečné zkoušky a tito uchazeči budou konat závěrečnou zkoušku v souladu s vyhláškou č. 47/2005. U písemné zkoušky se na ně však bude vztahovat na jaře 2021 prodloužení délky trvání zkoušky o 30 minut.

02.

Termíny závěrečných zkoušek 2020/21

• Závěrečná písemná zkouška 3.A a 3.B: 21.6.2021 od 8 hodin • Závěrečná praktická zkouška 3.A a 3.B: 22.6.-25.6.2021 od 6:30 hodin • Škola je povinna využít jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci. • Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno.
Slavnostní předání výučního listu bude 30.6.2021 od 11 hodin v prostorách školy

03. Slavnostní předání vysvědčení a výučního listu se bude konat 30.6.2021 od 11 hodin v prostorách školy

04.

Stanovení termínů opravných zkoušek (Závěrečné zkoušky – září 2021)

Stanovení termínů opravných zkoušek - Ke stažení

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.