NAŠI ABSOLVENTI

Absolventi školy

Mnozí bývalí žáci dosáhli významných úspěchů v oborech :

Jezdectví, v dostizích, v soutěžích spřežení či westernových soutěžích.

Z některých absolventů se časem stali zaměstnanci školy.

P. Liebich (trojnásobný vítěz Velké pardubické), P. Vozáb, F. Zobal, L. Štencl, J. Kratochvíl (vítězové Velké pardubické), J. Bartoš, Ing. R. Vraj, J. Kovanda, Z. Bodlák, J. Havlíček, M. Samšiňák, M. Růžičková, P. Kašný, M. Srnec, M. Stromský, J. Myška, M. Novák, R. Žalud, J. Borč, J. Kocman, J Kasal, …

V. Michna, J. Kasal, …

T. Voříšek, J. Demele, …

P. Mack, Z. Kusý, F. Machek, J. Kadavý, Z. Dušek, J. Slušný, L. Chmelař, O. Sojka, I. Koško, I. Kočík, J. Plutnar, J. Málek, K. Kučera, F. Lomský, J. Hurdálek, J. Hlávka, J. Mack, F. Vídeňský a J. Broža – vítězové Zlaté podkovy v Humpolci, V. Tretera – skoky …

J. Nims, J. Dymeš ml., T. Barták, A. Vejmola, P. Vozáb, V. Zoul, J. Jelínek, …

K. Kubata, M. Dolínek, P. Orel, …

Ing. F. Petřík, Ing. J. Vencl, J. Hurdálek, M. Samšiňák, L. Chmelař a J. Tvarůžek, J. Cincibuchová, K. Wimmerová ( Šťastná), L. Tomandlová …

Nejeden úspěch mají naši absolventi v 
chovatelské  
trenérské  
cvičitelské  
práci.

Poděkování

Široké uplatnění absolventů naší školy svědčí o důkladné a mnohostranné přípravě v průběhu studia. Tato příprava by nebyla možná bez vstřícného přístupu zaměstnanců Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.