AKTUÁLNĚ

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 
 
 

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, jako zřizovatelský odbor škol a
školských zařízení, doporučuje ohledně výběru či snížení nebo prominutí úplaty za školské
služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem po dobu
vyhlášeného stavu nouze postupovat dle platné legislativy, konkrétně zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, § 123 dost. 4 a vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, § 5 odst. 4 věty druhé ….
Z důvodů organizace vyučování ve škole (důvod: Nouzový stav vyhlášený Usnesením
vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 pro území České republiky), jejímž je žákem
nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován po celý měsíc, úplata se
mu přiměřeně sníží : po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu úplata za školské
služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem nebude
vybírána.

PDF ke stažení 

V níže uvedeném odkazu naleznete text dopisu z MŠMT.

priloha_767944336_0_Dopis_PM_Plaga_MSMT_14491_2020_1

Z důvodu situace uzavření škol se přijímací pohovor konat nebude.

Přijímací řízení bude probíhat na základě stanovených kriterií.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  • Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.skola-kladrubynl.cz

Rozhodnutí o přijetí

  • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 
  • Písemné rozhodnutí o přijetí není nutné doručovat.  

Rozhodnutí o nepřijetí

  • Uchazeči, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů nebo pro nesplnění kritérií, obdrží

písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

  • Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí není dle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání přípustné. V souladu s ustanovením § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je však možné ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí požádat ředitele školy o vydání nového rozhodnutí.

 

 
 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.