AKTUÁLNĚ

Konzultační příprava od 18.5. – 21.5.2020 je zrušena a přesunuta!!!!!

Další konzultační příprava bude organizována od 2.6. – 5.6. 2020 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod celkem ve 4 skupinách. Žáci byli rozděleni do skupin dle OV, každý žák bude mít 1x týdně konzultace z OV a teoretické výuky.

Maximální počet žáků ve skupině je 9, pohyb po škole a okolí pouze v roušce, na OV a ve třídě podle pokynů vedoucího skupiny.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosím o řádné omluvení na email: iveta.vejnarova@seznam.cz nebo telefonicky: 604 692 785.

Za dodržování hygienických pravidel se můžete převléci na DM.

Dále bude potřeba, abyste si odvezli z DM vaše osobní věci.

V současné době není možné pro žáky připravovat stravu ani zajistit ubytování na domově mládeže. Jestliže se podmínky změní – budete o tom informováni.

Nutné mít do školy i na OV jídlo a pití!!!

Děkuji

Iveta Vejnarová, Ing.

Konzultační příprava je organizována od 11. 5. – 21.5. 2020 v čase 9:00 asi do 16:00 hod celkem ve 4 skupinách. Žáci byli rozděleni do skupin dle OV, každý žák bude mít 1x týdně konzultace z OV a teoretické výuky. Maximální počet žáků ve skupině je 9, pohyb po škole a okolí pouze v roušce, na OV a ve třídě podle pokynů vedoucího skupiny. Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosím o řádné omluvení na email: iveta.vejnarova@seznam.cz nebo telefonicky: 604 692 785. V současné době není možné pro žáky připravovat stravu ani zajistit ubytování na domově mládeže. Jestliže se podmínky změní – budete o tom informováni. Nutné mít do školy i na OV jídlo a pití!!! Pro všechny dny platí stejný rozpis konzultací na Odborný výcvik a teoretickou výuku: Odborný výcvik – 9:00 – 13:30 hodin, mistr OV: p.Pazderka, p. Matoušková DŘ, ŽJ , EK– 14:00 – 14:45 MVDr. Horák, Ing. Kochová TJ, ON, AJ,NJ – 15:00 – 15:45 Ing. Pavelková, Mgr. Kulková CHK – online konzultace Ing. Vlasta Höcková
MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 
 
 

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, jako zřizovatelský odbor škol a
školských zařízení, doporučuje ohledně výběru či snížení nebo prominutí úplaty za školské
služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem po dobu
vyhlášeného stavu nouze postupovat dle platné legislativy, konkrétně zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, § 123 dost. 4 a vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, § 5 odst. 4 věty druhé ….
Z důvodů organizace vyučování ve škole (důvod: Nouzový stav vyhlášený Usnesením
vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 pro území České republiky), jejímž je žákem
nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován po celý měsíc, úplata se
mu přiměřeně sníží : po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu úplata za školské
služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem nebude
vybírána.

PDF ke stažení 

V níže uvedeném odkazu naleznete text dopisu z MŠMT.

priloha_767944336_0_Dopis_PM_Plaga_MSMT_14491_2020_1

Z důvodu situace uzavření škol se přijímací pohovor konat nebude.

Přijímací řízení bude probíhat na základě stanovených kriterií.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  • Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.skola-kladrubynl.cz

Rozhodnutí o přijetí

  • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 
  • Písemné rozhodnutí o přijetí není nutné doručovat.  

Rozhodnutí o nepřijetí

  • Uchazeči, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů nebo pro nesplnění kritérií, obdrží

písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

  • Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí není dle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání přípustné. V souladu s ustanovením § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je však možné ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí požádat ředitele školy o vydání nového rozhodnutí.

 

 
 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

v období souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu budou vyučující komunikovat s žáky (zadávat témata ke studiu a úkoly, přijímat vypracované práce apod.) následujícími školními komunikačními kanály:

Prostřednictvím systému Bakaláři, facebooku či webových stránek školy.

Pro zadávání úkolů pro jednotlivé třídy byly nově zřízeny speciální e-mailové adresy:

JEDNOTNÉ HESLO pro všechny emaily = kladruby

Prostřednictvím těchto emailů budou žákům zasílány výukové materiály, pracovní listy, zadání úkolů atp.

Ke komunikaci s jednotlivými vyučujícími můžete také použít následující emailové adresy:

Mgr. Barbora Kulková; E-mail:  kulkova.kladrubynl@seznam.cz

Ing. Dana Kochová; E-mail: kochova.kladrubynl@seznam.cz

Ing. Jaroslava Pavelková; E-mail: pavelkova.kladrubynl@seznam.cz

Ing. Iveta Vejnarová; E-mail: iveta.vejnarova@seznam.cz

Mgr. Petra Novotná; E-mail: cuhorkova.petra@seznam.cz

Ing. Lenka Gotthardová: E-mail: Lenka@Gotthardová.cz

Ing. Vlasta Höcková: E.mail: v.hockova.kladrubynl@seznam.cz

Každý vyučující oznámí případný další způsob komunikace svým žákům  prostřednictvím školního emailu.

V případě nejasností kontaktujte zástupce ředitele pro teoretickou výuku Ing. Ivetu Vejnarovou: tel. číslo 604 692 785.

Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou dne 24.4.2020 od 11:30 hod v budově SŠChKJ.

Náplní schůzky budou třídnické záležitosti a informace o prospěchu studentů.

Jste srdečně vítáni!

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace kolem šíření viru COVID-19 je ZRUŠEN plánovaný ZÁJEZD DO FRANCIE.

Škola v současnoti jedná s cestovní kanceláří o vrácení peněz včetně poplatku za stornování zájezdu.
Děkujeme za pochopení. 

Ing. Iveta Vejnarová

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

M: 604 692 785
E: iveta.vejnarova@seznam.cz

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.