Slavnostní otevření demonstrační učebny a jídelny

Dne 17. 9. 2020 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných místností naší školy, konkrétně kuchyně, jídelny a demonstrační učebny. Ani jedna z nich již neodpovídala současným hygienickým a legislativním požadavkům a moderním trendům z oblasti vzdělávání. Kromě úvodního proslovu pana ředitele Horáka čekala naše hosty nevídaná podívaná v podobě předvádění koně a ukázky správného sedu v kroku, klusu a cvalu na našem novém simulátoru. Tímto děkujeme našim žákyním Anně Zimmelové a Soně Sopouškové za vzornou reprezentaci a precizní ukázku. Dále potom žákyním Leoně Bergmannové a Martině Dolejší za perfektní péči o naše hosty. Kompletní rekonstrukce kuchyně a jídelny s veškerými stavebními úpravami probíhala od června 2019 do října 2019. Došlo i k dispozičním změnám, aby využití těchto prostorů bylo opravdu účelné a efektivní. Kuchyně pak navíc byla vybavena moderním gastrozařízením splňující současnou legislativu. Přestavba odborné demonstrační učebny trvala od července 2019 do října 2019. Rekonstrukce zahrnovala též stavební úpravy a učebna byla vybavena moderními učebními pomůckami, jako jsou IT vybavení, jezdecký simulátor, modely koně a jeho části. Tato učebna je využívána pro výuku odborných předmětů, jako jsou technická zařízení, teorie jízdy a chov koní. Učebnu využijí žáci i při odborném výcviku, neboť do učebny lze přivézt i živého koně. Naše pozvání na tuto slavnostní příležitost přijalo několik významných hostů, kteří zastávají důležité funkce v krajské či komunální politice. Svou návštěvou nás poctili Ing. Lenka Gotthardová, CSc., Ing. Michaela Matoušková, Ing. Jiří Machek, Mgr. Petra Pospíšilová, Ing. Alena Kadaníková, Mgr. Andrea Pešková, Ing. Alena Vinopalová, Ing. Ivana Procházková a pan radní Ing. Bohumil Bernášek. Děkujeme i našim zaměstnancům, jež se této akce zúčastnili a kterým přejeme, aby se jim v nově zrekonstruovaných prostorech příjemně a komfortně vařilo a učilo. Totéž přejeme i našim žákům, kteří tuto přestavbu ocení asi nejvíce. Hlavní poděkování pak patří Pardubickému kraji, bez něhož by žádná rekonstrukce proběhnout nemohla.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.